Οι Υπηρεσίες μας - Yperygeias.gr

Παρακολούθηση και Καταγραφή Ζωτικών Σημείων

Παρακολούθηση και καταγραφή ζωτικών σημείων
(αρτηριακή πίεση, θερμοκρασία, μέτρηση σακχάρου, σφύξεις, αναπνοές, οξυμετρία).

Οι Υπηρεσίες μας - Yperygeias.gr

Αιμοληψία

Αιμοληψία και μεταφορά δείγματος

Οι Υπηρεσίες μας - Yperygeias.gr

Χορήγηση

Χορήγηση φαρμάκων με νεφελοποιητή

Οι Υπηρεσίες μας - Yperygeias.gr

Συλλογή

Συλλογή Ούρων

Οι Υπηρεσίες μας - Yperygeias.gr

Καθετηριασμός

Καθετηριασμός

Οι Υπηρεσίες μας - Yperygeias.gr

Διαλείποντες

Διαλείποντες Καθετηριασμοί

Οι Υπηρεσίες μας - Yperygeias.gr

Ενέσεις

Ενέσεις

Οι Υπηρεσίες μας - Yperygeias.gr

Σίτιση

Σίτιση (Εντερική , Παρεντερική)

Οι Υπηρεσίες μας - Yperygeias.gr

Αναρρόφηση

Αναρρόφηση

Οι Υπηρεσίες μας - Yperygeias.gr

Κατακλύσεις

Κατακλύσεις

Οι Υπηρεσίες μας - Yperygeias.gr

Αλλαγές

Αλλαγές τραυμάτων

Οι Υπηρεσίες μας - Yperygeias.gr

Περιποίηση

Περιποίηση εγκαυμάτων

Οι Υπηρεσίες μας - Yperygeias.gr

Τοπική

Τοπική Καθαριότητα

Οι Υπηρεσίες μας - Yperygeias.gr

Λουτρό

Λουτρό Επί Κλίνης-Μπάνιο

Οι Υπηρεσίες μας - Yperygeias.gr

Ψηφιακή

Ψηφιακή Ακτινογραφία

Οι Υπηρεσίες μας - Yperygeias.gr

Triplex-Υπέρηχος

Triplex-Υπέρηχος

Οι Υπηρεσίες μας - Yperygeias.gr

Αποκλειστική

Αποκλειστική Νοσοκόμα 8ωρο

Επιπλέον Νοσηλευτικές και Ιατρικές Υπηρεσίες

Η «Υπέρ Υγείας» κατ’ οίκον συνεργάζεται επίσης με:

Φυσιοθεραπευτές
Εργοθεραπευτές
Λογοθεραπευτές